כניסת חברים ותושבים

ינואר 1978
6
בישיבת המזכירות הוחלט לרכוש מתקן לחימום המים בבריכת השחייה באנרגיית השמש.
הופעלה מרכזיית הטלפונים החדשה.
נסגר אחרי 10 שנים של פעולה מבורכת, מכון ההקלטה למען העיוורים.13
ערב "עלי גבעה" – הפעם עם אירוח של מספר משפחות.20
במזכירות נמסר שעודד ואלכס ממשיכים לנסוע ולחפש מפעל תעשייתי נוסף.
21
בערב ט"ו בשבט משחק "שניצל בורשט" בחדר האוכל ולמחרת יציאה המונית לנטיעות בקלייה.
27
בישיבת המזכירות נמסר על ידי מרכז המשק ש- 17 עגלות בערך של 100,000 ל"י מתו מאכילת צמחי הרדוף שהיו מונחים ע"י הרפת.