כניסת חברים ותושבים

נובמבר 1977

כ"ה לקיבוץ, עיצוב חגי דור4

מסיבת חג המשק - כ"ה שנות גבעת חיים איחוד.
במרכז החגיגה הצגת המחזה של מיקי גורביץ "חץ קטן לגברת פיכס".

מיקי גורביץ


5
חנוכת גן השעשועים – לונה פארק על יד הבריכה.
במשך חודש ימים התקיים טורניר ספורט לכ"ה שנות המשק בקט רגל, כדורסל וכדור עף. אורה זיטנר התחילה לנצח על "חבורת הזמר".