כניסת חברים ותושבים

ספטמבר 1977
9
עם יהודה ניני: התפילות של ראש השנה ויום הכיפורים.
12
ערב ראש השנה בחדר האוכל החדש.
20
שיחה עם הרב מנחם אבידור הכהן: "יום הכיפורים בחברה החילונית – כיצד?".
21
ערב יום הכיפורים. כל הציבור עלה לבית הקברות לאזכרה לכל החברים שלא זכו להגיע ל- 25 שנות קיום המשק.
26
ערב סוכות חגיגי בחדר האוכל החדש במסגרת חגיגות 25 שנות בית האיחוד.
27
חברת הילדים קיימה על יד הרפת במסגרת חגיגות ה- 25 "קיבוץ של פעם".30
חנוכה רשמית של חדר האוכל החדש.