כניסת חברים ותושבים

אוגוסט 1977
12
סיום שבוע "הסרט הטוב".
18
בהצבעה על הלינה המשפחתית השתתפו: 418 חברים, מהם 308 בעד, 81 נגד, 27 נמנעים, רוב של 74 אחוז בעד.19
"ערב עלי גבעה" (עדיין בעל פה).
28 
פתיחת חגיגת 25 שנות קיום גח'א – "יום הוותיק".

ותיקים בבית הנשיא