כניסת חברים ותושבים

יולי 1977
ארבע אסיפות מוקדשות לסוגיית הלינה המשפחתית. הוחלט שההצבעה תהיה בקלפי ודרשו לשינוי השיטה. רוב של 2/3 של המצביעים או לפחות 51 אחוז של בעלי זכות ההצבעה.
8 
במועדון ערב שירי שבת ומסורת עם אורה זיטנר.
29 
ליל ט"ו באב שוב ליד נחל אלכסנדר.