כניסת חברים ותושבים

יוני 1977


3-5

יצא טיול האחרון לסיני.
17
מסיבה לסיום הטיולים בסיני.
25
הוחלט אחרי דיון ממושך באסיפה על "משאל עם" בעניין לינה המשפחתית.
גרשון שפע מסכם את ההישגים היפים של חברי גבעת חיים במכבייה.
האולפן סיים את לימודיו.
התקיים נווה קיץ מוצלח של הילדים.
מפקד האוכלוסייה: 514 חברים ומועמדים. 197 ילדים.