כניסת חברים ותושבים

פברואר 1977
במזכירות דיון על בי"ס משותף עם גח'מ.
דיון על ה"פמפלט" במזכירות.