כניסת חברים ותושבים

דצמבר 1976
18
בישיבת המועצה הוחלט על החלפת הגג והרצפה בחלק המרכזי של חדר האוכל החדש. 
במסגרת תכנית חנוכה התקיימה ה"אופנועידה" – תחרויות סוגי אופניים שונים.
21
בתכנית חנוכה הופיע הבלט הישראלי.
25
באסיפה הוחלט על הצמדת יתרות התקציב הכולל.
30
אולפן נוסף סיים את לימודיו.
סיכומים אישיים
נולדו: 11.2 אדם הישראלי, 17.2 – נמרוד זיו, 5.5 – שירה יגר, 20.5 – חן אמיתי, 11.6 – אבידע לנדאו, 11.6 – טל דור, 4.7 – רן אגמון, 22.7 – איילת בר ניב, 25.7 – עינב נוף, 16.8 – נטע רטר, 7.9 – אודי בליך, 12.9 – ליאור תירוש, 13.9 – דניאל קארי, 30.9 – אילת פיינברג, 10. טל קמינר, 25.10 – אורית דובסקי, 1.11 – עמית פארן, 13.11 – אסנת ברון, 15.11 – עזרי נתיב.
נפטרו: 23.5 – עמנואל קובו, 5.7 – אליעזר רט (רדיוס), 10.10 – סימה רובינשטיין, 31.10 – חיים ידיד, 4.12 – ג'ון קרבר.
בני שבעים: 24.1 – שרה וינט, 28.5 – אהרון מדיני, 28.5 – ישראל הוכדורף.

גן דולב