כניסת חברים ותושבים

נובמבר 1976
13
באסיפה אושר תקנון חדש לנסיעות לחו"ל.
14
בבית וינה קונצרט של מקהלת האיחוד עם התזמורת הקאמרית הקיבוצית.
23
במועצה הוחלט על בניית 8 יחידות לבוגרי צבא, בהתחלה חיסול שכונת הצריפים.
27
באסיפה נבחרה ועדת אבלות.