כניסת חברים ותושבים

אוקטובר 1976
הופיעה רשימה של הנקלטים אצלנו בשנים האחרונות, (38 במספר) שמהם נמצאים היום 29 במשק (12.12.89). מהקליטה של השנה האחרונה (75-76) 10 חברים, נמצאים במשק שמונה.
8
בישיבת המזכירות דיונים מחודשים בעניין מפעל נוסף.
22
במזכירות הוחלט להקים ועדת אבלות שתפעל לצידו של המזכיר.
צוין מעבר מ"אספקה קטנה" ל"כולבו".