כניסת חברים ותושבים

ספטמבר 1976
4
במועצה הוחלט על עקירת מטע האגסים.
18
באסיפה נבחרה ועדה להכנת הסידורים בענייני הלינה המשפחתית.
התחיל לפעול ענף הפלסטיקה בבית החרושת "גת".
על סדר היום: "חינוך בנינו לעבודה".