כניסת חברים ותושבים

אוגוסט 1976
2
התקיימה תערוכה של החוג לקרמיקה.
הסתיים ה"נווה לילדים", בגלל הצלחתו הגדולה הוצע לקיימו אחת לשנתיים.

כרזה של אגי ורדיהונהגה הגשה עצמית בארוחת הערב.
סיכום חיובי מאוד לקייטנת ילדי גבעת אולגה במשקנו.
6
הוצעה ועדה לבדיקת כל הבעיות של הלינה המשפחתית.
13
יום הילד – "איני רוצה להיות גדול".

יום הילד, לזכר אמיתי נחמני ואברמל'ה קורין15-21
שבוע הסרט.
28
האסיפה החליטה להוציא את יעקב ברנשטיין מהקיבוץ לאחר שבמשך שנה וחצי לא מסר את משכורתו למשק.
31
סיור חברים במפעלי "גרנות".