כניסת חברים ותושבים

יוני 1976
5
ב"היפודרום הירדני" על יד קליה נערך מרוץ סוסים ביוזמת אנשי גבעת חיים אשר זכו גם בכל המיקצים.11
דיון רב משתתפים במועצה על גורל האסיפה הכללית בקיבוץ.
בחדר האוכל הוכנסה מכונה לשטיפת רצפה.

בבית וינה - מי מפחד מאנימציה עם דודו שליטא