כניסת חברים ותושבים

אפריל 1976
2
גמר הקטיף בפרדס נחוג ברוב עם במחסן המשק.
9
במזכירות הוחלט שמשפחת רשבם הצעירה תישאר עוד שנה בקליה.
נבחרה מועצה כלכלית חדשה.
14
ערב סדר בבית וינה.
16
הוחלט על טבח שכיר שיחליף את אליעזר הלברשטט במטבח.23
במועדון רב שיח: מה יהיה גורל האסיפה הכללית של הקיבוץ?
26
ערב יום השואה במרכזו "ילדים בשואה".
30
בערב יום העצמאות "זה הסוד שלי" כמסורת החג.