כניסת חברים ותושבים

מרץ 1976


3

ערב "דלת פתוחה" מתארחים אצל המשפחות הנקלטות (המושבה האנגלו סקסית).
בדו"ח של הרפת צוין: "40 שנת רפתנות" לוולטר פרינץ.
20
בחודש זה מלאו 40 שנה לעליה "הוינאית".סקירה על הארכיון (של אז) בעלון המשק.
החוג לידיעת הארץ הפסיק לפעול לאחר פעילות של 25 שנה.