כניסת חברים ותושבים

פברואר 1976
הוקמה ועדה ציבורית נגד "העישון במקומות ציבוריים".
6 
את השבת בילו מספר חברים (בעיקר מבוגרים), עם הרב אבידור הכהן במועדון.
26
שנה לחנוכת הרפת החדשה. העדר התפתח מ- 250 ראש ל- 420 חולבות.
27
בדיון על פתיחת אולפן ג' הוחלט במזכירות בשלילה.