כניסת חברים ותושבים

ינואר 1976
הסתיימו השיפוצים במטבח, במועצה הוחלט לשפץ את הבתים האחרונים של הוותיקים במשך שנתיים.
חנוכת "המרכז לבת" כאבן פינה לכיתות המקדמות הבנויות.


בעלון התפרסם "מכתב גלוי" של הנקלטים על יחס המוסדות והציבור אליהם.
ערב "זה הסוד שלי", של מספר חברי משק.
16
במזכירות מרדכי שקדי נבחר לסגן ראש המועצה האזורית כנציג המשק.
20
ראשית "מועדון בין-ערביים".
נמצאת במשק קבוצת מתנדבים (18 בנות ו-6 בנים) מניו-זילנד, חבורה נחמדה מאד.
28
במשק חגגו את "חג הפרח" במקום נטיעות ט"ו בשבט.