כניסת חברים ותושבים

אוקטובר 1975
לסוכות הוקמה סוכה ענקית בקרבת חדר האוכל שבה התקיים טקס החג וסעודת ערב החג.
בערב "חיים שכאלה" צוין יום הולדת 70 של ברוך אזניה.ניטעו 120 דונם אבוקדו הראשונים.
30 מסיבה לציון סיום עבודתה של טוני אזניה כמרכזת בי"ס "עין השרון", ושל יחזקאל לנדאו כמנהל ביה"ס בגבעת חיים.