כניסת חברים ותושבים

ספטמבר 1975
בגמר החודש נפרדנו מד"ר רידר, הרופאה האהובה על כל חברי המשק.
סיכום ביה"ס מראה על 191 תלמידים, מהם 102 מגבעת חיים איחוד.