כניסת חברים ותושבים

יולי 1975
אטה מירון העלה את בעיית הקשישים בקיבוץ.
מחזור ל"ג של האולפן סיים את לימודיו.
ט"ו באב נחוג לחופו של נחל אלכסנדר.
מפקד האוכלוסייה: 492 חברים ומועמדים, 201 ילדי קיבוץ, סה"כ בקיבוץ 791 נפש.

צילום על מדרגות בית וינה