כניסת חברים ותושבים

אפריל 1975
במזכירות דנו על גל הגנבות בצריפים, הוחלט לפנות לעזרת המשטרה.
צוין סיום מפעל "המים החמים".
5
בישיבת המועצה הוחלט להעלות את התקציב הכולל ב- 75 ל"י.
6 
התארחה במשק מקהלת הנוער מדיסלדורף.
16 
בעלון סקירה ראשונה על"המסגרייה המכאנית".
19 
במועצה הוחלט להעביר את הנהלת החשבונות מהכיתה הכוללת לצריף הצהוב.
28 
דיון באסיפה איך להתייחס לאחד במאי.