כניסת חברים ותושבים

מרץ 1975
דנו על חיסול משק הילדים.
בעלון התקיים ויכוח אם להרשות הכנסת אמבטיות לשירותי דירות החברים.
24 
באסיפה אושר תקנון "עזיבה".
צוין שסדר פסח השנה היה מוצלח במיוחד. לפסח הופיעו "המעורר" של חברת הילדים וה"פמפלט".