כניסת חברים ותושבים

פברואר 1975
7
הוחלט במזכירות להוציא דף הסברה שבועי.
צוין "יום הולדת" ה-40 של סניף הפועל גבעת חיים.בגלל הגשם השוטף בוטלו נטיעות ט"ו בשבט ובמקומן התקיימו תערוכת שתילים ופרחים וטיול בשבת ש"אחרי".
15
בישיבת המועצה הוחלט על נטיעת 100 דונם אבוקדו.