כניסת חברים ותושבים

ינואר 1975
הוחלט במזכירות לשלוח שני חברים לעזרה בשמירה לכפר גלעדי.
הוחלט על שי לימי הולדת "עגולים": 70-60 - 50 ל"י.
17 
מקהלת האיחוד קיימה קונצרט לזכר חברנו אבנר לס.חג הפרח