כניסת חברים ותושבים

דצמבר 1974
7 
באסיפה הוחלט ברוב גדול שתלמידי בית ספר תיכון ילמדו בשנים הקרובות במעגן מיכאל.
14 
באסיפה נמסר שבוועדה להרחבת חדר האוכל נתקבלה ברוב גדול תכנית ב' לביצוע.
לאור המצב הכלכלי הוחלט על צמצום הצריכה, מתקציב של 6.5 מליון ל"י הוחלט לחסוך 481,000 ל"י.
בחנוכה התקיימה תצוגה של חנוכיות.

סיכומים אישיים:
נולדו: 11.1 – איתן בלוך, 17.1 – גליה לברון, עברי לידר, 13.3 – מיכאל דובסקי, 2.5 – אוריין הרץ, 8.6 – אייר רום, 16.7 – נבות מורג, 17.7 – יוחאי מירון, 28.8 – אלעד שפע, 15.9 –יריב אמיתי, 4.10 – מנו קובו, 27.10 - בארי נתיב, 28.10 - עילם ברוך, 17.11 - בועז ארזי, 13.12 – סיגל קראוס, 29.12 – עפרה מדיני.
נפטרו: 10.11 – אבנר לס, 17.11 – ברוריה ורטהיימר.