כניסת חברים ותושבים

נובמבר 1974
2
במועצה מסר מרכז המשק שבו בזמן ש 28.4% של החברים עובדים בייצור, 61.3% עובדים בשירותים.