כניסת חברים ותושבים

אוקטובר 1974
7 
ערב שמחת תורה: "מחפשים את המטמון" בבית וינה בכוחות עצמיים.
11 
חג המים על יד הבריכה.18
אושרו במזכירות המלצות ועדת הקליטה: תקופת שהות של "זמני" היא מינימום 1/2 שנה ומקסימום שנתיים.