כניסת חברים ותושבים

אוגוסט 1974
2 
ערב ט"ו באב "לכל האוהבים".
23 
ישראל כץ מסר דו"ח על החודש הראשון בשיפוצים של דירות החברים הוותיקים.
30 
"הכול צפוי והרשות נתונה" – מפגש פרפסיכולוגיה עם שלום שאול, לובה קאוצ'יק אסטרולוג, ומאיר שאול – כירולוג.