כניסת חברים ותושבים

יולי 1974
12
ערב "דלת פתוחה" – משפחות מארחות – היו 10 דלתות פתוחות.
13
באסיפה נתקבלו 17 חברים חדשים.
19 
במזכירות אושרה נסיעת קבוצת הכדורמים שלנו לגרמניה לפי הזמנת קבוצת בוכוס. 
באותה ישיבה הוחלט להקים גדר היקפית סביב המחנה (בעבודה עצמית).
"במה לספרות" – מפגש עם 3 משוררים צעירים: דליה הרץ, מוטי בהרב, גבריאל מוקד.

קבלה לחברות