כניסת חברים ותושבים

מאי 1974
1 
התכנסות "לאסיפה זוטא" לדיון בבעיות השעה.
4 
האסיפה קיבלה את הצעת המזכירות לשלוח את משפחת רשב"ם הצעירה לקליה ללווי הגרעין בראשית התיישבותו.
מסיבת פרידה לגרעין קליה.
8 
נסיעה לטקס אזרוח קליה.
18 
במועצה הוצגה תכנית להרחבת חדר האוכל.
25-27
התקיימו שני טיולים ליום ירושלים בהשתתפות רבה.27 
טקס הבאת הביכורים בדשא על יד בית וינה, משולב במשחקים היתוליים וסיומו בפיקניק כללי.