כניסת חברים ותושבים

אפריל 1974
9 
ילדינו הופיעו עם "למה לקחת ללב" בהצגה חוזרת, לפני ישובי הסביבה בבית וינה.
20 
באסיפה היה דיון על ההפרדה בין קיבוץ ומפלגה (חודשה הדרישה לא לעסוק במסגרת קיבוצית בענייני המפלגה).24
נסיעה לקברי בנינו בבית הקברות בבארי. בשעה 16:00 התייחדות בבית הקברות שלנו עם קורבנותינו.
27 
בליל שבת לאחר יום העצמאות, ערב "מסביב לפינג'ן" מוקדש לפלמ"ח עם צאת ספרו של חיים גורי.