כניסת חברים ותושבים

ינואר 1974


אזכרה לבנים שנפלו במלחמת יום הכיפורים.
4
קונצרט האנסמבל הקאמרי עם מקהלה גרמנית (100 משתתפים).
11 
במזכירות אושרה ההצעה שבני כיתה י"ב יחזרו ללימודים מלאים, (לפי הצעת ועדת חינוך הבין קיבוצית).
12
נמסר באסיפה שעדיין מגויסים מספר חברים מלבד 31 חברים בשירות סדיר.
25 
המזכירות קיבלה את הצעת ועדת ההנצחה להקים גלעד-אבן במרכז המחנה, ולבצע את התכנית תוך שנה.
21
נמסר באסיפה שמספר המתנדבים עבר את ה- 100. באותה אסיפה נמסר דוח מפורט על אומנות קליה לקראת האזרחות.