כניסת חברים ותושבים

דצמבר 1973
לינה משפחתית - השכבה