כניסת חברים ותושבים

נובמבר 1973


אסיפה ראשונה התייחדה עם חברינו שנפלו.
16 
הקונצרט הראשון של האנסמבל הקאמרי אחרי המלחמה.
10 
התחדשה הפעלת העלון עם גיליון האבל על חברינו הנופלים: אברמ'לה קורין, אילן ברונר, אמיתי נחמני, בני ברגשטיין, דודו וחנוך אהרון, יאיר ענבר ועוזי ילובסקי.
23 
בחדר האוכל "ערב ספורים מהחזית ומהעורף".

סיכומים אישיים:
נולדו: 15.2– אסנת ישראל, 26.3 – מיה בר אילן, 15.5 – גליה חן, 26.5 – גיא פיינברג, 3.6 – עומר מדיני, 21.6 – סיון קארי, 29.6 – יואב מורג, 13.7 – עידית מיכאלי, 18.8 – ענת לוי, 20.8 – נירי רטר, 16.9 – עודד גיל, 23.9 – חגי מדיני, 2.11 – איתמר ידיד.
נפטרו: 2.3 – מלכה הכט.