כניסת חברים ותושבים

אוקטובר 1973
מלחמת יום הכיפורים – חברים מבוגרים, בנים וכמה בני האולפן ומתנדבים לשעבר, מחזיקים את המשק. 
הילדים הגדולים "מחזיקים" את המשק עם "זקני" הכפר.