כניסת חברים ותושבים

ספטמבר 1973
מספר התלמידים בכיתות המקדמות גדל ל- 172 מהם 60 מהאיחוד, 46 מהקיבוץ הארצי, 27 מהמאוחד, 10 מערים, 21 מישובים אחרים. מ- 34 עובדים 20 הם חברי משק.
21
התכנסו חוגי דיון בעניין אומנות קלייה, השתתפו כ- 120 חברים.