כניסת חברים ותושבים

אוגוסט 1973
3 
המזכירות דחתה את ערעור עובדי המטבח וחדר האוכל על אכילת תלמידי הכיתות המקדמות בחדר האוכל.
זאבה לבני קיבלה על עצמה את עבודות ההכנה לארכיון של הקיבוץ.
14 
עגלות שנגנבו מהרפת שלנו נמצאו "בריאות ושלמות" על משאית על יד גן שמואל, הגנב נמלט.
18 
חג ט"ו באב בחוף הים של קיסריה.