כניסת חברים ותושבים

יולי 1973
7
באסיפה התקיים דיון על מפעל הנצחה בין "מרכז תרבותי יצירתי" ואולם ספורט שהסתיים בהצבעה של 44 נגד 42 ללא הכרעה ברורה.
בתשל"ג היו: 138 תלמידים בבית הספר היסודי, 65 מגבעת חיים.
בתשל"ד יהיו: 119 - 76 מגבעת חיים.
האולפן החדש השתכן ב"פינת האולפן" החדש.