כניסת חברים ותושבים

יוני 1973
1 
חידשו את "קבלות השבת".
2
שני טיולי "עצמאות" ל- 25 שנות קיום המדינה, אחד לגוש עציון והשני לעמק דותן.
ניטעו כ-100 דונם אשכוליות (מזרחה לרפת).
התחילה בניית רפת חדשה.
8 
דיון במזכירות על גל הגניבות הפוקד את המשק ובחשש שבחלקן הן עבודה "פנימית".
10 
באסיפה חודש האיסור על עישון בבית וינה.

שבועות