כניסת חברים ותושבים

אפריל 1973
קבוצת הכדור מים שלנו אירחה קבוצה מהעיר בוכום (גרמניה). עליזה שילר מחתה נגד הרמת כוס שלישית ב"סדר" לכבוד קבוצת ספורטאים גרמנים לצד הרמת כוסות לצה"ל ויהודי ברית המועצות.20 
המזכירות דחתה הצעה לצמצם מספר העובדים בכיתות המקדמות שאינם חברי משק.
27 
במזכירות הוחלט לקיים באחד במאי שבתון ולארגן בו גיוס לקטיף בפרדס.