כניסת חברים ותושבים

מרץ 1973
10
באסיפה הוחלט ברוב של 68 נגד ו- 35 בעד על הצעה בדבר המרת טלוויזיה במזגן, בניגוד לדעת המזכירות וועדת חברים.
הוקם האוהל מעל בריכת השחייה המחוממת בחורף.
בכותנה מגדלים בפעם הראשונה את הזן "פימה".
בגת מקווים לסיים את העונה בקליטת 50,000 טון פרי.
נסתיימה בניית "פינת האולפן".31
באסיפה הוחלט לא לאשר לשנתיים הקרובות הכנסת מזגנים פרטיים לחדרי חברים (בניגוד לועדת חברים).
הצעת ועדת התרבות לא לשתף את המתנדבים בנשף פורים נדחתה על ידי האסיפה.