כניסת חברים ותושבים

פברואר 1973
16
ילדי קיבוץ בחן עוזבים את בית הספר שלנו ועוברים לרמת הכובש.
17 
באסיפה דיון סוער בעניין רכישת טלוויזיות לותיקים, ועל אפשרות להמיר טלוויזיה במזגן. העניין לא הוכרע אבל הוחלט שאין להפעיל ביחד טלוויזיה ומזגן פרטיים.