כניסת חברים ותושבים

נובמבר 1972


סיכום סטטיסטי ל- 20 שנות קיום המשק: 490 חברים ומועמדים, 166 ילדים, 681 תושבים קבועים, 83 זמניים (אולפן, מתנדבים, אורחים). סה"כ חיים במשק 764 תושבים.
10 
המזכירות פנתה לחברים לא להשתמש בתנורים חשמליים.
סיכום מוצלח מאוד של ענף הכותנה: 394 טון אקלה - מעל 400 ק"ג לדונם, 102 טון פימה – 380 ק"ג לדונם. הכנסות סה"כ 730,000 ל"י.
23 
בישיבת המזכירות הציעו נציגי ועדת החברים לאסור על השימוש במזגנים שנרכשו באופן פרטי על מנת למנוע הגברה נוספת של "אי השוויון בחברתנו".
אולפן כ"ז סיים את שהותו אצלנו.
ממסיבת הכיתות המקדמות התברר שעובדים בהן במשרות שלמות וחלקיות - 35 איש, מהם 24 חברי משק.