כניסת חברים ותושבים

אוקטובר 1972
13
חג המשק – 20 שנה לגבעת חיים איחוד. 14 בנים ובנות התקבלו לחברות.15 
אושר במזכירות המשק החוזה עם האנסמבל הקאמרי.
28 
באסיפה התקבל "תקנון לחופשה ממושכת".