כניסת חברים ותושבים

אוגוסט 1972
12 
באסיפה התקבל תקנון לנסיעות צעירים לחו"ל.
30
"יום החברה" במשק. ב- 4 אוטובוסים יצאו חברות המשק לסיור ובילוי בירושלים.