כניסת חברים ותושבים

מאי 1972
5
מועצה הכלכלית החליטה על נטיעת 100 דונם אשכוליות בזלפי (מזרחית לרפת).
13 
באסיפה אושרו שתי פניות לשנת חופש (צעירים), ופנייה אחת לחופש למימון נסיעה לחו"ל.
2
בענף החדש "תחרויות מרוצי סוסים" זכינו להישגים נאים.