כניסת חברים ותושבים

אפריל 1972


לבית החרושת "גת" הוענק התואר "יצואן מצטיין".
14
במזכירות הוחלט לקנות 50 מקררי אמקור, 5 להחלפת "סיבירים".
29 
באסיפה הוחלט פה אחד על ביטוח פנסיה אישית.