כניסת חברים ותושבים

מרץ 1972
6
 התקיימה "מעבדה ליחסי אנוש".
10 
בישיבת המזכירות הוטל על ששון שוחט למצוא מימון לסלילת כביש ממחסן הבגדים למגדל המים.
11
האסיפה קיבלה את הצעת ועדת השיכון שרווקים מגיל 35 ומעלה זכאים לשיכון ותיקים.
בתקציב הוצאות הקיום פורסם שההוצאות על חבר היום: 3,836 ל"י. סה"כ: 1.687,840 ל"י.
שנסתיימה בניית השכונה החדשה (בין הכיתות למשק הילדים), ניגשים לגינון, שבילים ותאורה.