כניסת חברים ותושבים

פברואר 1972
מחזור כ"ז של האולפן סיים את לימודיו.
דיון ראשון על הפעלת קרן פנסיה.
19 
באסיפה הוחלט ברוב של שני שלישים שלהבא תהיה אפשרות להזמין אורחים ל"סדר" בכל שנתיים לפי סדר א"ב, ושגם ילדים אורחים בגיל בי"ס יוכלו להשתתף.27
באסיפה הוחלט להשאיר להורי הכיתה את ההחלטה בעניין החומר ללימודי המשך. ההורים החליטו ברוב של 17 בעד בית ברל לעומת 7 למעגן מיכאל.