כניסת חברים ותושבים

ינואר 1972
1
באסיפה נבחר גלעד כרמי כמלווה אחראי לאזרוח קליה.
לפי סיכום שנמסר בעלון, המטעים שלנו כוללים: 32,000 עצי הדר, 15,000 עצי אגס, ו- 4,000 עצי תפוח, היבול הצפוי השנה הוא 3.150 טון בפרדס, 126 טון אגסים, 170 טון תפוחים.
7
התכנסו 12 חוגי בית עם 100 חברים בעניין השתלמות והשכלה גבוהה במשקנו.
הרפת הגיעה ל- 215 פרות, והממוצע השנתי בתנובת החלב עבר את ה- 4,000 ליטר.במזכירות אושר התור לשיפוץ דירות הותיקים כפי שהוצג באסיפה, באותה ישיבה נתקבל הערעור של אלכס קסטן על החלטת ועדת התכנון והאסיפה, לבנות את הנהלת החשבונות בקומה השנייה מעל הספרייה והאספקה.